" Πολιτεία που δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο."
Αδαμάντιος Κοραής

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας

Στις 5 /11 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το Π.Δ της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ενώ ήδη το Υπουργείο με εγκύκλιο του προχωρά σε γενίκευση του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, με πρώτο βήμα τα “επιμορφωτικά σεμινάρια” των στελεχών εκπαίδευσης, οι ημερομηνίες των οποίων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Μαζί με την εξωτερική αξιολόγηση που θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠΠΔΕ) διαμορφώνουν ίσως το πιο αυστηρό πλέγμα γραφειοκρατικού – εξουσιαστικού ελέγχου της δημόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στη σημερινή συγκυρία των απολύσεων στο δημόσιο τομέα και της πλήρους αποδόμησης του δημόσιου σχολείου, η πολυεπίπεδη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας (εξατομικευμένη, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση) στοχεύει στην επίτευξη των μνημονιακών δημοσιονομικών στόχων για μείωση της απασχόλησης και των κοινωνικών δαπανών, στην πειθάρχηση των εκπαιδευτικών στο νέο σχολείο της αγοράς και της κατάρτισης και στη μετατόπιση των ευθυνών για την εκπαιδευτική κρίση από την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική στους μεμονωμένους εκπαιδευτικούς, τη σχολική μονάδα και τους ίδιους τους μαθητές.

Διαμέσου των διάφορων αξιολογήσεων επιχειρούν : 

α. Να δημιουργήσουν τις νέες δεξαμενές κινητικότητας – απόλυσης και να καθηλώσουν μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς, με βάση τη σύνδεση της αξιολόγησης με το ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο και τις ποσοστώσεις του. Επομένως, όπως και με την αξιολόγηση των μαθητών θεωρείται δεδομένος από τα πριν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα στιγματιστεί ως αποτυχημένος και στάσιμος υπηρεσιακά και μισθολογικά. 

β. Να προωθήσουν το φτηνό σχολείο της αγοράς, στο οποίο θα επικρατεί η χορηγία, η εμπλοκή επιχειρηματικών φορέων, η χρηματοδότηση από τους γονείς, η ταξική διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων, η εκπαιδευτική πολυτυπία και ο άκρατος ανταγωνισμός. Στη θέση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των σχολείων μεταξύ τους, θα έχουμε στο εξής μεμονωμένες σχολικές μονάδες που θα επιδιώκουν τη θεσμική επιβίωση τους, συχνά εις βάρος των υπόλοιπων σχολείων, υιοθετώντας, αναπόφευκτα, πρακτικές της αγοράς και της διαφημιστικής προβολής. 

γ. Να χειραγωγήσουν και να ελέγξουν τη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία μετατρέποντας την σε ένα σύνολο προκατασκευασμένων, τυποποιημένων και ποσοτικών κριτηρίων. Με αυτό τον τρόπο, θα εντατικοποιηθεί η πολιτικός και ιδεολογικός έλεγχος του σχολείου και των εκπαιδευτικών από το κράτος σε πολύ πιο αυταρχική και συντηρητική κατεύθυνση. Πίσω από τη φαινομενική ρητορική της καινοτομίας και των ποικιλώνυμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων κρύβεται ο παλαιός καλός επιθεωρητισμός, όχι πλέον μόνο της στείρας εθνικοφροσύνης, αλλά και του δογματισμού της αγοράς και της επιχειρηματικότητας. Η διδακτική της “επίδειξης και του φαίνεσθαι” κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού και του κρατικού ελέγχου θα υποβαθμίσουν την ανάγκη της κριτικής από τη μεριά των εκπαιδευτικών του περιεχομένου και των πολιτικών στοχεύσεων των διάφορων προγραμμάτων .

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας εντάσσονται λειτουργικά στη ενιαία επίθεση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί και το δημόσιο σχολείο. Η ακύρωση των αξιολογικών διαδικασιών στην πράξη είναι για μας μέρος του αγώνα μας για την υπεράσπιση των κοινωνικών και μορφωτικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

α. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις απόρριψης του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης, όπως και τρία χρόνια πριν.

β. Καμιά συμμετοχή στα “σεμινάρια” του επιθεωρητισμού. Δηλώνουμε ότι θα συντονίσουμε μαζικά τη δράση μας, μαζί με τους συναδέλφους μας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την ακύρωσή τους στην πράξη.

Γ. Θα ακυρώσουμε στην πράξη κάθε προσπάθεια αξιολόγησης εκπαιδευτικού και αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Π.Ε. Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου «Θ.ΚΑΙΡΗΣ»    

Ανακοίνωση του Συλλόγου για το my school

Πρόσφατα έφτασε εγκύκλιος στα σχολεία με υπογραφή του υφυπουργού Παιδείας Σ. Κεδίκογλου(Α.Π171490/Δ212-03-2013) που ζητάει από τους διευθυντές να συμπληρώσουν το νέο πληροφοριακό σύστημα ΜySchool παράλληλα(για ένα μήνα) με τον Survey σε καθημερινή βάση. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερης βαρύτητας και συνδέεται με τις αντικοινωνικές πολιτικές που ασκούνται σήμερα στην εκπαίδευση.

 Για την εισαγωγή του προγράμματος το Υπουργείο επικαλείται γενικά και αόριστα “ την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής του. (Α.Π171490/Δ212-03-2013).Το πρόγραμμα απευθύνεται “ στις σχολικές μονάδες και τις αποκεντρωμένες διοικητικές δομές  της εκπαίδευσης με στόχο : α. Την καθημερινή  μηχανογραφική  τους  υποστήριξη και β) τη  σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων(e-school, e DataCenter , Survey , Ο.Π.Σ.Υ.Δ κ.λπ.) σ' ένα σύγχρονο ενιαίο περιβάλλον. (Α.Π171490/Δ212-03-2013). Η εφαρμογή του συγκεκριμένου  προγράμματος εμφανίζεται σαν μια ουδέτερη τεχνοκρατική καταγραφή και υποστήριξη των σχολείων. Όμως το περιεχόμενο των συμπληρώσεων δείχνει ότι άλλες είναι οι στοχεύσεις  του.  Ας δούμε συγκεκριμένα  πιο είναι αυτό:

α. Καταγραφή των τοποθετήσεων του προσωπικού του σχολείου , ενημέρωση και επεξεργασία του υπηρεσιακού φακέλου των εκπαιδευτικών, η απόρριψη ή έγκριση των αδειών /απουσιών και δεδομένων καταγραφής για απεργίες και στάσεις εργασίας. Για ποιο λόγο οι τοποθετήσεις , οι τροποποιήσεις και η επεξεργασία των υπηρεσιακών φακέλων θα πρέπει να γίνονται σε κεντρικό επίπεδο; Αυτοί μέχρι τώρα δεν έδιναν όρκους πίστης στην αποκεντρωμένη διοίκηση και για την εκπαίδευση; Υπάρχει κάποια πραγματική εκπαιδευτική ή κοινωνική αναγκαιότητα για την υιοθέτηση ενός τόσο συγκεντρωτικού μοντέλου για θέματα διοίκησης που μέχρι τώρα λύνονταν με ικανοποιητικό τρόπο σε τοπικό επίπεδο; Ποια διοικητική ή εργασιακή αναγκαιότητα  επιβάλλει τη διαχείριση του συστήματος έγκρισης απόρριψης των αδειών/απουσιών από τον κεντρικό μηχανισμό του Υπουργείου ; Γνωρίζει καλύτερα ο κεντρικός μηχανισμός τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας από τον διευθυντή της; Ή μήπως έτσι δημιουργούνται συνθήκες για μια γενικευμένη απόρριψη των αιτημάτων για άδειες , άσχετα από το αν το κάθε αίτημα είναι δίκαιο ή άδικο ; Ακόμα σοβαρότερο  είναι το ερώτημα γιατί η καταγραφή των δεδομένων για απεργίες/στάσεις εργασίας πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον κεντρικό μηχανισμό που τυχαίνει να είναι και ο εργοδότης αυτών που απεργούν;

β.  Τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών , οι εγγραφές , οι μετεγγραφές , οι αποφοιτήσεις , η τάξη, το τμήμα, τα μαθήματα και οι βαθμολογίες τους επίσης καταγράφονται σε κεντρικό επίπεδο.. Πουθενά η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου δεν μας εξηγεί τους παιδαγωγικούς λόγους ή την κοινωνική αναγκαιότητα που επιβάλλουν μια  τέτοια επιλογή. Σε τι ακριβώς μπορεί να συμβάλλει το Υπουργείο στις μετεγγραφές ή τις εγγραφές των μαθητών που γίνονται σε τοπικό επίπεδο ; Σε τίποτα. Απλά η εντατική καθημερινή παρακολούθηση θα βάλει στο στόχαστρο όλο και περισσότερα τμήματα και σχολεία που θα συμπυχθούν ή θα συγχωνευθούν. Ολοήμερα σχολεία που με καθημερινή καταγραφή των παρουσιών/απουσιών των μαθητών τους θα στοχοποιηθούν και θα προετοιμαστούν για τον μνημονιακό τους θάνατο. Ταυτόχρονα δημιουργείται μια βάση δεδομένων για την προώθηση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών με χρησιμοποίηση των μαθητικών επιδόσεων για κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών.

   Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι ένα απλό πληροφοριακό σύστημα ουδέτερης και αντικειμενικής καταγραφής δεδομένων, είναι ένα πολύπλοκο και χρονοβόρο σύστημα συμπλήρωσης στοιχείων  που θα έχει σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία των σχολείων. Είναι  πάνω απ' όλα μια πολιτική επιλογή. Αποτελεί  εργαλείο ελέγχου και διαχείρισης με τον πλέον αυταρχικό τρόπο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εισάγεται στην πραγματικότητα ένα σύστημα αστυνόμευσης κάθε πλευράς της σχολικής ζωής με καταγραφή προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών. Λειτουργεί με το πνεύμα του Μεγάλου Αδελφού που περιγράφει ο G.Orwell στο βιβλίο του για το “1984''. Συνεχής παρακολούθηση κάθε πλευράς της σχολικής ζωής, και της πιο ασήμαντης. προκειμένου να διαχυθεί το πνεύμα του φόβου μέσα σ' αυτήν. Όμως οι στοχεύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος δεν σταματούν εδώ. Ένα τέτοιο εργαλείο έρχεται να  προωθήσει την ακραία αντικοινωνική πολιτική που ασκείται σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των  μαθητών. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θεωρούνται αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κρίση  στην εκπαίδευση που το ίδιο το κράτος δημιούργησε με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές του. Γι' αυτό πρέπει να είναι αντικείμενα αυταρχικού ελέγχου και επιτήρησης, αλλά και για να διαμορφωθούν προϋποθέσεις για ταχύτερη εφαρμογή των μνημονιακών στόχων στην παιδεία.

     Το ολοκληρωτικής λογικής πρόγραμμα του Υπουργείου έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των σχολείων. Απαιτεί μεγάλη διάθεση χρόνου, από πλευράς διευθυντών, για την καταγραφή και αποστολή τέτοιων στοιχείων σε καθημερινή βάση. Αυτό έχει συνέπειες όσον αφορά την παρουσία τους  μέσα στο  σχολείο  και την επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς. Αποκόβονται από κάθε παιδαγωγική  πλευρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας  και μετατρέπονται σε ηλεκτρονικούς ταχυδρόμους  υποβολής  στοιχείων προς την κεντρική υπηρεσία.

   Σε συνθήκες κυριαρχίας του κοινοβουλευτικού ολοκληρωτισμού, ανατροπής βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών , καταρράκωσης κοινωνικών δικαιωμάτων στο χώρο της εργασίας  αντιστοιχεί  η απαξίωση της δημοκρατίας και της  ελευθερίας μέσα στο σχολείο. Γι αυτό δεν αρκεί μόνον η αντιδραστική αναδιάρθρωση του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε η εισαγωγή του παρουσιολογίου ούτε η καθημερινή απαξίωση των εκπαιδευτικών από το σύστημα της καθεστωτικής μιντιακής προπαγάνδας, αλλά χρειάζεται και το μάτι του Μεγάλου Αδελφού μέσα στην καθημερινότητα του σχολείου έτσι ώστε  ο φόβος και η υποταγή ν'  αποτελούν μόνιμα γεγονότα. Την ώρα που τα σχολεία εγκαταλείπονται ακόμα και για τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους , την ώρα που ετοιμάζεται ένας καινούργιος κύκλος συγχωνεύσεων και συμπτύξεων τμημάτων, την ώρα που φέτος λειτουργούν με μηδενικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και ελάχιστες αναπληρωτών, την ώρα που  οι εκπαιδευτικοί έχουν καταρρακωθεί εργασιακά και οικονομικά, το Υπουργείο επιχειρεί να εδραιώσει το καθεστώς του φόβου και της υποταγής. Θέλουν έναν εκπαιδευτικό  εξουθενωμένο εργασιακά , οικονομικά εξαθλιωμένο και κοινωνικά ταπεινωμένο.

Ν΄αντισταθούμε στον ολοκληρωτισμό στην εκπαίδευση , να μην επιτρέψουμε την εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι όπλο του πολέμου ενάντια στο δημόσιο σχολείο.


Nα διεκδικήσουμε  την  πραγματική  δημοκρατία και παιδαγωγική ελεθερία στο σχολείο.

Ψήφισμα συμπαράστασης στου 10 διωκόμενους για την Παρέλαση του Λαού

Στις 5 Δεκέμβρη, δικάζονται στο τριμελές εφετείο Θεσσαλονίκης, 10 συμπολίτες μας, που συμμετείχαν στην παρέλαση του Λαού, την 28η Οκτωβρίου 2011. Κατηγορούνται για παράνομη βία από κοινού, και για παρεμπόδιση διεξαγωγής της παρέλασης.

Δυο χρόνια μετά, ξαναγράφουν την ιστορία όπως τους συμφέρει. Παρουσιάζουν ως δράση λίγων ανθρώπων, τις μαζικές κινητοποιήσεις του λαού στις παρελάσεις. Θέλουν να σβηστεί απ’ την αγωνιστική μνήμη του λαού, ότι το ΟΧΙ χιλιάδων πολιτών σε δεκάδες πόλεις της χώρας, οδήγησε στην πλήρη απαξίωση και εν τέλει στην πτώση της μνημονιακής κυβέρνησης Παπανδρέου. Θέλουν να τρομοκρατήσουν όσους τολμούν να σηκώσουν κεφάλι απέναντι στις πολιτικές τους, θέλουν να ποινικοποιήσουν το δικαίωμα του λαού να διαδηλώνει και να αντιστέκεται.

Εμείς όμως δεν ξεχνάμε.
Την 28η Οκτωβρίου 2011, πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, μαθητές και συνταξιούχοι, στη Θεσσαλονίκη, όπως και σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, έδωσαν στην επαίτιο του ηρωικού ΟΧΙ, το πραγματικό της νόημα, βροντοφωνάζοντας το δικό τους «ΟΧΙ», στην οικονομική «Κατοχή» της χώρας και την καθημερινή εξόντωση. 

Την 28η  Οκτωβρίου 2011, χιλιάδες συμπολίτες μας, εξέφρασαν την οργή τους για τους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος και της κυβέρνησης, που υπηρεττούν πιστά την τρόικα, λέγοντας σε όλα ΝΑΙ. Εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, για την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων, που εξαθλιώνει τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, στερεί τη νεολαία από κάθε προοπτική εργασίας, εκποιεί τον δημόσιο πλούτο, αυξάνει τις στρατιές των ανέργων, συρρικνώνει την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια και επιβάλλει την εποπτεία και την πολιτική και οικονομική κηδεμονία στη χώρα μας.

Την 28η Οκτωβρίου 2011, η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια από τις ελάχιστες ελληνικές πόλεις που η παρέλαση πραγματοποιήθηκε. Παρέλαση εκείνη τη μέρα έκανε ο λαός, αποκαθιστώντας το πραγματικό της νόημα, αλλά και όλα τα πολιτικα τμήματα, όπως παλαίμαχοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, εθελοντές διασώστες, μαθητές ΑΜΕΑ της ομογένειας κ.α. και μάλιστα καταχειροκροτούμενοι από τους πολίτες. Το γεγονός ότι τα πεζοπόρα στρατιωτικά τμήματα δεν παρέλασαν τελικά, οφείλετε προφανώς σε εντολές των ανωτέρων τους.

Δυο χρόνια μετά το κράτος φαίνεται να ζητά “εκδίκηση” εντάσσοντας την Παρέλαση του Λαού, μαζί με τον αγώνα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές, μαζί με όλες τις μεγάλες στιγμές του εργατικού και λαϊκού κινήματος, στη «θεωρία των άκρων», σε μια προσπάθεια αποτροπής κάθε αντίδρασης στην αντιλαϊκή πολιτική τους.

Ό,τι κι αν κάνουν όμως, δε μας φοβίζουν! Εμείς θα συνεχίσουμε στο δρόμο του αγώνα με την ελπίδα ή τη σιγουριά ότι πολύ σύντομα θα ζήσουμε μια ΝΕΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ που θα στείλει οριστικά τις αντιλαϊκές πολιτικές στα αζήτητα της ιστορίας…

-         Απαιτούμε την αθώωση και την οριστική παύση κάθε δίωξης σε βάρος των 10 κατηγορούμενων.

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                    Β. ΛΑΘΗΡΑ   


Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013

Κάλεσμα συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ!

Μπήκαν νύχτα στην ΕΡΤ!!!


Μήνυμα των εργαζόμενων της ΕΡΤ:

 «Καλούμε όλους τους πολίτες στο Ραδιομέγαρο.

 »Καλούμε όλους τους πολίτες στα κατά τόπους γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. για να υπερασπιστούμε τη φωνή της Δημοκρατίας.

 »Πριν από λίγη ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο Ραδιομέγαρο. Έχουν δώσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εκκένωση του κτηρίου, ειδάλλως θα συλλάβουν όσους παραμένουν εντός.

 »Όταν τα τηλέφωνα σιγήσουν, αυτό που θ' ακούγεται δεν θα είναι ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι εργαζόμενοι της Ελεύθερης Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Μην τους νομιμοποιήσετε με την ακρόαση και τη θέασή σας»!

Η κυβέρνηση στις 4.15 το ξημέρωμα της Πέμπτης 7/11, εισέβαλε με τα ΜΑΤ στην αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ που οι απολυμένοι λειτουργούσαν εδώ και 5 μήνες. Δέκα μέρες πριν την ιστορική επέτειο του Πολυτεχνείου, με τον ίδιο τρόπο που η χούντα εισέβαλε στο Πολυτεχνείο, η συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ διέταξε τις δυνάμεις καταστολής, τα ΜΑΤ, για να αντιμετωπίσει τον εσωτερικό εχθρό, τους εργαζόμενους, τους ανέργους που αντιστέκονται, αγωνίζονται, παλεύουν.

Στην επιχείρηση φίμωσης της ελεύθερης και δημόσιας ενημερωτικής φωνής συμμετείχαν δέκα διμοιρίες των ΜΑΤ, εκ των οποίων οι οκτώ περικύκλωσαν το κτίριο και δύο πραγματοποίησαν έφοδο. Από πολύ νωρίς τα αντανακλαστικά του δημοκρατικού κόσμου λειτούργησαν άμεσα και πλήθος πολιτών συνέρρευσε στην Αγ. Παρασκευή, παρά τις κινήσεις εκφοβισμού και τις προσαγωγές στη ΓΑΔΑ εργαζομένων της ΕΡΤ.

Η αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ λειτουργεί σχεδόν 5 μήνες από τους απολυμένους εργαζόμενους που δεν εγκατέλειψαν και δεν υποτάχτηκαν. Απόδειξη ελεύθερης τηλεόρασης/ραδιοφωνίας που έφερε τη φωνή των αγωνιζόμενων στα ΜΜΕ, που έσπασε την ομερτά που τα ιδιωτικά κανάλια έχουν κηρύξει απέναντι σε κάθε εργατικό δικαίωμα, αγώνα, διεκδίκηση.

Με την αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ των εργαζομένων και όχι την κρατική ΕΡΤ των κυβερνήσεων, της διαπλοκής και του ασφυκτικού εναγκαλισμού με την πολιτική και οικονομική εξουσία, είμαστε αλληλέγγυοι.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και όλο το λαό να δείξουν έμπρακτα την στήριξή τους στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, στηρίζοντας όλες τις κινητοποιήσεις συμπαράστασης. Καλούμε και την ΑΔΕΔΥ έστω αυτή τη φορά να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει τις ευθύνες της.


ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ‘73


 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                    Β. ΛΑΘΗΡΑ    

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

Γράμμα προς τους γονείς

Αγαπητοί γονείς,

Το κουδούνι που μόλις ακούσαμε να χτυπά βρίσκει τα σχολεία μας λειψά, τους εκπαιδευτικούς εξουθενωμένους κι αποκαρδιωμένους, και το εκπαιδευτικό μας σύστημα παραμορφωμένο κι απειλητικό πια για όλους όσους συμμετέχουν σ’ αυτό.
           
Συγκεκριμένα, εν μέσω καλοκαιριού το υπουργείο κατήργησε ολόκληρες ειδικότητες στην τεχνική εκπαίδευση και μαζί με αυτές 2.500 εκπαιδευτικούς, που τίθενται σε διαθεσιμότητα, στον προθάλαμο δηλαδή των απολύσεων. Μαζί μ’ αυτούς ανατράπηκαν τα σχέδια για χιλιάδες μαθητές που είχαν επιλέξει αυτές τις ειδικότητες, που τώρα οδηγούνται αργά και μεθοδικά στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Επιπλέον φέτος η κυβέρνηση ακολουθώντας τις επιταγές των δανειστών κι αφεντικών της, δεν έκανε κανέναν διορισμό εκπαιδευτικού. Αντιθέτως, περίπου 10.000 συνάδελφοί μας αναπληρωτές, οι οποίοι χρόνια τώρα γυρίζουν την επικράτεια προσφέροντας τις υπηρεσίες τους,  θα μείνουν εκτός εκπαίδευσης, αφού δεν δόθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψή τους.

Τις τελευταίες μέρες άλλωστε γίναμε όλοι μάρτυρες μιας πρωτόγνωρης κι αδιανόητης κατάστασης όσον αφορά στις υποχρεωτικές μετατάξεις κι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίστηκε από απίστευτη προχειρότητα και αδιαφάνεια κι έχει φέρει τους εκπαιδευτικούς σε αδιέξοδο, καθώς ολόκληροι κλάδοι έμειναν εκτός αποσπάσεων και χιλιάδες εργαζόμενοι με προβλήματα υγείας, με παιδιά και οικογένειες αναγκάζονται τελευταία στιγμή να φύγουν ξανά μακριά από τον τόπο τους, επωμίζοντας το βαρύ πια κόστος διαβίωσης με μισθούς πείνας.

Ο εκπαιδευτικός, ο εργαζόμενος εν γένει, αντιμετωπίζεται ως ένα είδος μοντέρνου δουλοπάροικου χωρίς δικαιώματα, αναλώσιμος, ένας απλός αριθμός στα φύλλα ισολογισμού της κυβέρνησης, έτοιμος να δεχτεί το τσεκούρι επιπλέον μειώσεων (25.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων έχουν εξαγγελθεί μέσα στο 2014).

Αριθμοί θεωρούνται κι οι μαθητές που στοιβάζονται σε τάξεις των 26 και 27, έτοιμοι τάχα να λάβουν τις μοντέρνες τεχνικές εκπαίδευσης, τα πρότζεκτ και τα προγράμματα, σε αίθουσες που πλημμυρίζουν με την πρώτη βροχή, που παγώνουν για να εξοικονομηθεί  πετρέλαιο, με σχολεία που ονομάζονται εν μια νυκτί «αναμορφωμένα», λες και το όνομα μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα.

Μια πραγματικότητα ζοφερή, με συνεχείς καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων, με υποχρηματοδότηση, με ελλείψεις υποδομών κι εκπαιδευτικών. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι οι εκπαιδευτικοί πλεονάζουν, η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία μας και σε δασκάλους και σε ειδικότητες τα οποία δεν προτίθεται να καλύψει.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που συστηματικά η κυβέρνηση προσπαθεί να διαστρεβλώσει, παρουσιάζοντας για παράδειγμα, το νέο λύκειο ως ένα επίτευγμα «αποδέσμευσης του λυκείου από τις πανελλαδικές». Πόσο πιο αλληλένδετα θα μπορούσαν να είναι αυτά τα δύο, τώρα που οι βαθμοί και των τριών τάξεων του λυκείου μετρούν στην είσοδο στα πανεπιιστήμια, και πόσο πιο άδικη και ταξική θα μπορούσε να γίνει μια εκπαίδευση που κυριαρχείται από εξετάσεις, αποθαρρύνοντας τους πιο αδύναμους ή οικονομικά ασθενέστερους μαθητές, στερώντας τους κάθε δικαίωμα για μόρφωση και επαγγελματική αποκατάσταση αφού σταδιακά διαλύει  την τεχνική εκπαίδευση.

Τα προβλήματα, αγαπητοί γονείς, είναι πολλά και μεγάλα κι αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ως μέτοχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας οφείλετε να λάβετε γνώση της δεινής κατάστασης της παιδείας και του ζοφερού μέλλοντος που διαγράφεται για όλους εμάς, μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς.

Αγαπητοί γονείς αυτά είναι τα σχέδια τους.

Έχουμε κάθε λόγο και υποχρέωση, να μη επιτρέψουμε να τα πραγματοποιήσουν!

Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι κι εσείς, όπως κι εμείς, έρχεστε αντιμέτωποι καθημερινά με την ανασφάλεια και την απόλυση, την ανεργία, τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, με τα χαράτσια και τους φόρους, με το νοσοκομείο που καταργείται και την υγεία που χρυσοπληρώνεται, με δεκάδες «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».

Στα προβλήματα αυτά οι εκπαιδευτικοί αποφασίσαμε να αγωνιστούμε με κάθε μέσο. Ο αγώνας αυτός όμως για να κερδιθεί χρειάζεται την υποστήριξη όλων μας για το μέλλον της δημόσιας, εκπαίδευσης για όλους, για τα εργασιακά δικαιώματα, την ισονομία και τη δικαιοσύνη, για το μέλλον μιας ανθρώπινης κοινωνίας για τα παιδιά μας.

            Ξεκινάμε και σας θέλουμε μαζί μας σε έναν ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στον κοινωνικό μεσαίωνα της φτώχειας, της ανεργίας, της μετανάστευσης της νεολαίας, της διάλυσης κάθε κοινωνικού αγαθού (παιδεία, υγεία, ασφάλιση), του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

Ζωή με σταθερή, μόνιμη και αξιοπρεπή εργασία για όλους τους ανθρώπους χωρίς απολύσεις και διαθεσιμότητες

Ζωή με σχολεία της γνώσης, της κριτικής σκέψης, της χαράς και της εργασίας, χωρίς μαθητές πεινασμένους και πεταμένους στον Καιάδα της ανεργίας και της εκμετάλλευσης.

Ζωή με υγεία και ασφάλεια, με ανοιχτά νοσοκομεία και υψηλή περίθαλψη.      ΣΥΛΛΟΓΟΣ  Π.Ε. Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου «Θ.ΚΑΙΡΗΣ»                               

Πρόταση για τη Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. του Συλλόγου Π.Ε. «Θ.ΚΑΙΡΗΣ»

Αυτό το Σεπτέμβρη το κουδούνι θα χτυπήσει για μάχη!
να αποφασίσουμε κοινό απεργιακό αγώνα διαρκείας με τους καθηγητές
με τη μορφή των πενθήμερων από 16/9
Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ..
·    ξεθεμελιώνουν εργατικά - κοινωνικά δικαιώματα και αγαθά, ξεπουλούν δημόσιο πλούτο, ετοιμάζουν την Ελλάδα των Ε.Ο.Ζ. και «σκοτώνουν» τη νεολαία, έχουν καταδικάσει εκατομμύρια εργαζόμενους και νεολαία στην ανεργία και τη μετανάστευση, βυθίζουν την πληροφόρηση στο μαύρο σκοτάδι του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» και στέλνουν στο απόσπασμα την ανάπηρη δημοκρατία τους, προετοιμάζουν ιμπεριαλιστικούς πολέμους (όπως στη Συρία) για το ξεπέρασμα της καπιταλιστικής κρίσης προς όφελός τους και το ξαναμοίρασμα των σφαιρών επιρροής… 

·     θέλουν ένα στα λόγια Δημόσιο, υπεραντιδραστικά αναδιοργανωμένο μέσω χιλιάδων διαθεσιμοτήτων - απολύσεων, όχι για να παρέχει δημόσια – δωρεάν υγεία, παιδεία, ασφάλιση κι άλλα αγαθά, αλλά για να υποτάσσεται στο κεφάλαιο και την αγορά…

·    το καλοκαίρι απέλυσαν, για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια, 7.000 δημοσίους υπαλλήλους, ανάμεσά τους 2.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς, καταργώντας με μια κοντυλιά ολόκληρες ειδικότητες…

·    κρατούν σε ομηρεία τη δημόσια εκπαίδευση επιδιώκοντας ένα φτηνό σχολείο, προθάλαμο του μορφωτικού αποκλεισμού των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων…

·    περικόπτουν τα πάντα. Μισθούς, ασφάλιση-περίθαλψη, σύνταξη και εφάπαξ. Συγχωνεύουν τα πάντα, σχολεία, νοσοκομεία, την ίδια μας την ζωή. Επιτίθενται σε ό,τι έφτιαξε ο εργαζόμενος με τους κόπους μιας ζωής, σπίτι, περιουσία, το μέλλον των παιδιών του…

·    μας συκοφαντούν ασύστολα, μας χαρακτηρίζουν επίορκους τεμπέληδες, ψυχασθενείς, μας στέλνουν στα πειθαρχικά. Κάνουν τα πάντα για να πάρουν τη δόση, όχι για τους μισθούς  αλλά  για να ξεχρεώνουν τους τραπεζίτες, τα χρέη, τα κέρδη του Ρέστη, του Μπόμπολα και των άλλων κηφήνων και κροίσων της χώρας και της «ευρωπαϊκής οικογένειας»…
Αυτό το φθινόπωρο θα μας βρουν απέναντί τους σε μια γενικευμένη σύγκρουση ανατροπής! Γιατί υπάρχει η δυνατότητα να γίνει πράξη ο πανεργατικός ξεσηκωμός, με στόχο την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης-Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ, την πτώση της κυβέρνησης και κάθε επίδοξου διαχειριστή της.
Γιατί χιλιάδες εκπαιδευτικοί, μέσα στο κατακαλόκαιρο, κινητοποιήθηκαν και κοινώνησαν το μήνυμα του αγώνα με τον κόσμο της εργασίας και της ανεργίας, έδωσαν θερινά μαθήματα αγώνα, προκάλεσαν μια νέα ανταρσία!
Γιατί χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, στα νοσοκομεία, στα πανεπιστήμια, βρέθηκαν στους ίδιους δρόμους του αγώνα και ετοιμάζονται αποφασιστικά για μαχητική συμπόρευση,  για τον «καυτό Σεπτέμβρη» και το «χτίσιμο» τώρα μιας συντονισμένης απεργιακής κινητοποίησης.

Οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. να πάρουμε τη θέση που μας αντιστοιχεί σ’ αυτή τη μάχη.

1.     Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους:

· Καμιά μετακίνηση, υποχρεωτική μετάταξη – διαθεσιμότητα – απόλυση. Να ανακληθούν οι διαθεσιμότητες των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ. Οργανικές θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς.

· Κατάργηση του μισθολογίου – βαθμολογίου της φτώχειας και της χειραγώγησης. Αυξήσεις στους μισθούς. Διπλασιασμός των αποδοχών του νεοδιόριστου.
· Μαζικοί διορισμοί, μόνιμων εκπαιδευτικών τώρα για τη λειτουργία των σχολείων.
· Σύστημα υγείας – συνταξιοδότησης – πρόνοιας – κοινωνικής ασφάλισης για όλους αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν.

2.     Δημόσιο ενιαίο σχολείο για όλα τα παιδιά:

· Ενιαίο 12χρονο σχολείο, υποχρεωτικό, δημόσιο και δωρεάν, ποιοτικά αναβαθμισμένο για όλα τα παιδιά.
· Κατάργηση του νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση Όχι στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και την αυτοαξιολόγηση κατηγοριοποίηση σχολείων - μαθητών -εκπαιδευτικών. Κανένας συνάδελφος μέντορας – αξιολογητής.

· Δίχρονη δημόσια και δωρεάν υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα νήπια. Όχι στην ιδιωτικοποίηση και την αποκέντρωση των νηπιαγωγείων. Κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών. Καμιά αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών
· Κανένα κλείσιμο, συγχώνευση, υποβιβασμός των σχολικών μονάδων. 15 μαθητές στην τάξη.
· Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου για το νέο λύκειο. ( όχι στον εξεταστικό μαραθώνιο, στη μαθητεία, στην ιδιωτικοποίηση και στην πρόωρη κατάρτηση μετά το γυμνάσιο).

3.Δημόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά:
·Παιδεία, υγεία, ασφάλιση, ρεύμα και νερό για όλο το λαό!
·Όχι στη διάλυση – συρρίκνωση – ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών.
·Άμεσα μέτρα ανακούφισης για την ανεργία, την εξαθλίωση και τη μαζική φτώχεια.
·Κανένας πλειστηριασμός μόνιμης κατοικίας των εργαζομένων

4.Ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατικά δικαιώματα στα σχολειά και στους τόπους εργασίας:
·Να καταργηθεί το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης απεργών.
·Σταμάτημα κάθε συνδικαλιστικής δίωξης. 
·Άμεση κατάργηση των νόμων για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο (ν.4093/12 και 4057/12).
·Παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών, όχι στον πειθαρχικό, αξιολογικό έλεγχο του κράτους. 

Να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης – κεφαλαίου - ΕΕ – ΔΝΤ  με μαζικούς κοινωνικούς αγώνες. Αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και όλου του νομικού τους οπλοστασίου, που διαλύουν το δημόσιο σχολείο και εξαθλιώνουν τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους.Να πάρουν πίσω όλα τα αντεργατικά μέτρα.Δεν αναγνωρίζουμε το χρέος , δεν το πληρώνουμε. Διαγραφή του χρέους, όχι στο μονόδρομο της Ε.Ε και της ΟΝΕ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΧΗΣ – Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

®    Προχωράμε σε απεργία διαρκείας από τις 16 Σεπτέμβρη με τη μορφή των επαναλαμβανόμενων 5νθήμερων, Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων και Γενική Συνέλευση προέδρων κάθε εβδομάδα.

®    Σε εκλογή απεργιακών επιτροπών από τις Γενικές Συνελεύσεις και κεντρικής απεργιακής επιτροπής, για την οργάνωση της υλοποίησης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

®    Επιστολή προς τους γονείς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς

®    Σε συντονισμό του αγώνα μας με μαθητές, γονείς, εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και σχεδιασμό της κοινής δράσης με συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις κλπ

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙΚΑ- ΕΝΩΤΙΚΑ- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013


ΘΕΜΑ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η έναρξη της καινούργιας χρονιάς βρίσκει τον χώρο της παιδείας στο στόχαστρο της κυβερνητικής-μνημονιακής πολιτικής με χιλιάδες διαθεσιμότητες-απολύσεις, υποχρεωτικές μετακινήσεις-μετατάξεις, συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων και καταργήσεις ολόκληρων μονάδων και τομέων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η επίθεση κατά των εκπαιδευτικών, καθώς και η αποδιοργάνωση και διάλυση του δημόσιου σχολείου καθιστά απόλυτη ανάγκη την απάντηση του κλάδου και την οργάνωση της περαιτέρω δράσης μας.
Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου μας σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, με τελική απόπειρα πραγματοποίησής της  την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο και ώρα.
Η συμμετοχή όλων μας είναι αναγκαία δεδομένου ότι μόνο με απαρτία θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έγκυρο ψήφισμα που θα επηρεάσει τις εξελίξεις.
Καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να καλέσει σε κύκλο έκτακτων ΓΣ μέχρι την Τρίτη 10/9 και σε ολομέλεια προέδρων την Πέμπτη 12/9 με θέμα «αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης». Σε περίπτωση που δεν το πράξει, ο Σύλλογός μας σε συντονισμό με άλλους Συλλόγους ενεργοποιεί τον κανονισμό της ολομέλειας προέδρων που προβλέπει ότι το 1/6 των Συλλόγων δικαιούται να καλέσει ολομέλεια.

                                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                               Β.ΛΑΘΗΡΑ             

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Σήμερα η ΕΡΤ, αύριο εμείς – θα το επιτρέψουμε;- Όλοι στην απεργία 13/6

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Σήμερα η ΕΡΤ, αύριο εμείς – θα το επιτρέψουμε ;

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 – 6 – 2013

 ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ του Συλλόγου ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 13/6, 9πμ
Στις 11 – 6 – 2013 με πραξικοπηματικό τρόπο, η κυβέρνηση προχώρησε στο κλείσιμο της ΕΡΤ πετώντας στο δρόμο 2.700 εργαζόμενους!

Η μαύρη οθόνη πάνω στη συχνότητα της ΕΡΤ αναδεικνύει, τόσο σε κυριολεκτικό, όσο και σε συμβολικό επίπεδο, την μαύρη καταχνιά της δολοφονικής επίθεσης πάνω σε όλη την κοινωνία. Αναδεικνύει τη χυδαιότητα και το μίσος των κυβερνώντων απέναντι στους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Οι τροϊκανοί απαιτούν, μέχρι τέλος Ιουνίου, χιλιάδες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Η τρικομματική κυβέρνηση (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), προκειμένου να φανεί συνεπής απέναντι στη στρατηγική των μνημονίων, είναι πρόθυμη να θυσιάσει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση υλοποιώντας τις πολιτικές του ΔΝΤ και της ΕΕ για διάλυση του δημόσιου τομέα, διάλυση της δημόσιας παιδείας και δημόσιας υγείας, διάλυση των σταθερών και μόνιμων εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Σήμερα είναι η σειρά της ΕΡΤ. Αύριο η δική μας!

 Το κλείσιμο της ΕΡΤ δε θα περάσει. Μπορούμε να το εμποδίσουμε όλοι και όλες εμείς, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορούμε να το εμποδίσουμε, κατεβαίνοντας τώρα στο δρόμο, στο πλευρό των εργαζομένων της ΕΡΤ.

Να γίνει η ΕΡΤ κέντρο αγώνα όλων των εργαζομένων.  Όλα τα σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να κάνουν υπόθεση όλων των εργαζομένων τον αγώνα γύρω από τη δημόσια τηλεόραση ώστε να γενικευτεί η σύγκρουση με το ξεδίπλωμα Γενικής Πολιτικής Απεργίας διάρκειας με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης και των πολιτικών ΕΕ- ΔΝΤ.

Συμμετέχουμε μαζικά σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις. 


ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ!
ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!


      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                    Β. ΛΑΘΗΡΑ    Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Ο Δάσκαλος δε σκύβει το κεφάλι... Αντικρίζει τα παιδιά στα μάτια!

 Ο Δάσκαλος δε σκύβει το κεφάλι... Αντικρίζει τα παιδιά στα μάτια!Ενώ ο κλάδος των καθηγητών ψήφισε με εκπληκτικά ποσοστά την απεργία για την Παρασκευή 17 Μάη, οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ που προέρχονται από τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΑΚΕ, ενώ δεν είχαν κανένα δικαίωμα σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΛΜΕ να αναιρέσουν την απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων, φρόντισαν να θάψουν την απεργία και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Δεν απογοητευόμαστε. Θυμώνουμε, αποφασίζουμε και αγωνιζόμαστε!

Θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο τον αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας, για το συνταγματικό δικαίωμα όλων των εργαζομένων στην απεργία!

Οι συνελεύσεις των καθηγητών μας έδειξαν το δρόμο

Οι καθηγητές ήταν έτοιμοι  να δώσουν μια μεγαλειώδη μάχη - όχι για «δυο ωρίτσες παραπάνω» αλλά για τη ζωή κ την αξιοπρέπεια όλων μας!

Η χουντική τρικομματική κυβέρνηση τύπωσε  85 χιλιάδες φύλλα πορείας για την επιστράτευσή τους , απαγορεύοντας την απεργία τους πριν καν κηρυχθεί!!

Οι γνωστοί μεγαλοδημοσιογράφοι των καναλιών και των εφημερίδων είχαν από μέρες ξεκινήσει το παιχνίδι που ξέρουν καλά να παίζουν, αυτό της συκοφάντησης και της διαπόμπευσης κάθε κλάδου και κάθε εργαζόμενου που σηκώνει κεφάλι.

Η επίθεση στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς είναι κοινή, αφορά όλες τις βαθμίδες της.

Οι δάσκαλοι είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα δίπλα στους συναδέλφους μας.

 • ·         Για τους 10.000 αναπληρωτές που θα απολυθούν τώρα.
 • ·         Για τις δεκάδες χιλιάδες οργανικές θέσεις που θα χαθούν σε όλη τη χώρα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
 • ·         Για τους αμέτρητους εκπαιδευτικούς που θα διαλύσουν οικογένειες, σπίτια, σχέσεις και σχέδια επειδή θα μετακινηθούν υποχρεωτικά σε όλες της γωνιές της Ελλάδας.
 • ·         Για τα χιλιάδες σχολεία που έκλεισαν, θα κλείσουν και θα υποβαθμιστούν σε χωριά, νησιά και γειτονιές.
 • ·         Για τα 30 παιδιά που θα στοιβάζονται σε αίθουσες κρύες και διαλυμένες.
 • ·         Για τα παιδιά που ήδη λιποθυμούν απ’την πείνα.
 • ·         Για τους μαθητές που θα «πετύχουν» στις εξετάσεις (είτε αυτές γίνουν Μάη,Ιούνη ή Ιούλη) για να προσμετρηθούν κι αυτοί στο 64,2% των νέων ανέργων.
 • ·         Για τους φοιτητές και τους αποφοίτους των παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών που δε θα περάσουν ποτέ την πόρτα του σχολείου για να γίνουν αυτό που ονειρεύτηκαν.
 • ·         Για την «αξιολόγηση» και το νέο πειθαρχικό δίκαιο που θα απολύσει όποιον εκπαιδευτικό «δεν συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις!».
 • ·         Για να μπορούμε όλοι να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή με μια αξιοπρεπή δουλειά και έναν αξιοπρεπή μισθό.
 • ·         Για να απολαμβάνουμε όλοι πραγματικά  Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία και Υγεία.

Όλοι στις συνελεύσεις μας! Όλοι στο δρόμο του αγώνα!Δε θα μας σταματήσουν!


17/5/2013 : τετράωρη στάση εργασίας και κινητοποίηση του συλλόγου στο Λιμάνι και στη Χώρα της Άνδρου

Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΄Ανδρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου "

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΪΡΗΣ"


Τρίτη 14 Μαΐου 2013


 ΘΕΜΑ: Τετράωρη στάση εργασίας                                             


Για άλλη μια φορά η διάσπαση και οι τακτικισμοί υπονομεύουν τον αγώνα των εκπαιδευτικών που βάλλονται πανταχώθεν, και αφήνουν ακάλυπτο το συνδικαλιστικό κίνημα ως προς τους στόχους του και τον ρόλο του στους αγώνες των εργαζομένων.
Η σύνταξη της ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ με την πρόταση του ΠΑΜΕ στα πλαίσια της ΑΔΕΔΥ για απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 14 Μάη οδήγησε στον αποπροσανατολισμό και στην εγκατάλειψη του αιτήματος της ΟΛΜΕ για απεργία την ημέρα έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων Παρασκευή 17 Μάη, και κάθε ιδέας οργανωμένης και συντονισμένης δράσης, αφού δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και προετοιμασίας μαζικών κινητοποιήσεων.
Αποτέλεσμα αυτής της κοροϊδίας είναι η διάσπαση του κλάδου των εκπαιδευτικών, η εγκατάλειψη των συναδέλφων καθηγητών στα χέρια της κρατικής καταστολής και βαρβαρότητας, κι η ποινικοποίηση και κατάργηση του συνταγματικου δικαιώματος της απεργίας.
Ως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουμε να συστρατευτούμε με τους συναδέλφους καθηγητές ενάντια στη διάλυση του δημοσίου σχολείου, και στις απολύσεις-υποχρεωτικές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Γι αυτό καλούμε την ΑΔΕΔΥ και την ΔΟΕ ακόμα και τώρα να ανταποκριθούν στον ρόλο τους και να κηρύξουν απεργία την Παρασκευή 17 του Μάη.
Σύμφωνα με το αρθρο 20 του ν. 1264/1982 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας τις 4 πρώτες διδακτικές ώρες την Παρασκευή 17/5 με κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας που θα αποφασιστούν ανάλογα με τις εξελίξεις.


                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                                           Β. ΛΑΘΗΡΑ      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για μια απεργία που είναι και δική μας!!

Οι καθηγητές ετοιμάζονται να δώσουν μια μεγαλειώδη μάχη - όχι για «δυο ωρίτσες παραπάνω» αλλά για τη ζωή κ την αξιοπρέπεια όλων μας!
Η χουντική τρικομματική κυβέρνηση ετοιμάζεται να τυπώσει 85 χιλιάδες φύλλα πορείας για την επιστράτευσή τους , απαγορεύοντας την απεργία τους πριν καν κηρυχθεί!!
Οι γνωστοί μεγαλοδημοσιογράφοι των καναλιών και των εφημερίδων έχουν από μέρες ξεκινήσει το παιχνίδι που ξέρουν καλά να παίζουν, αυτό της συκοφάντησης και της διαπόμπευσης κάθε κλάδου και κάθε εργαζόμενου που σηκώνει κεφάλι.
Οι μαθητές κρατούνται όμηροι (!), όχι φυσικά από αυτούς που τους έχουν καταδικάσει σε ένα σχολείο εξεταστικό κάτεργο για μια θέση στην ανεργία ή στη μετανάστευση, αλλά από τους καθηγητές τους!!
Και οι δάσκαλοι;;Γιατί σωπαίνουν οι δάσκαλοι;;
Η επίθεση στην εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς είναι κοινή, αφορά όλες τις βαθμίδες της. Η απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος οφείλει να είναι κοινή σε περιεχόμενο και μορφές πάλης.

Οι δάσκαλοι πρέπει τώρα να είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα δίπλα στους συναδέλφους μας. Να είμαστε οι πρώτοι που θα συστρατευθούμε μαζί τους σε έναν ανυποχώρητο αγώνα, σε μια απεργία που είναι και δική μας!!

• Για τους 10.000 αναπληρωτές που θα απολυθούν τώρα.
• Για τις δεκάδες χιλιάδες οργανικές θέσεις που θα χαθούν σε όλη τη χώρα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
• Για τους αμέτρητους εκπαιδευτικούς που θα διαλύσουν οικογένειες, σπίτια, σχέσεις και σχέδια επειδή θα μετακινηθούν υποχρεωτικά σε όλες της γωνιές της Ελλάδας.
• Για τα χιλιάδες σχολεία που έκλεισαν, θα κλείσουν και θα υποβαθμιστούν σε χωριά, νησιά και γειτονιές.
• Για τα 30 παιδιά που θα στοιβάζονται σε αίθουσες κρύες και διαλυμένες.
• Για τα παιδιά που ήδη λιποθυμούν απ’την πείνα.
• Για τους μαθητές που θα «πετύχουν» στις εξετάσεις (είτε αυτές γίνουν Μάη,Ιούνη ή Ιούλη) για να προσμετρηθούν κι αυτοί στο 64,2% των νέων ανέργων.
• Για τους φοιτητές και τους αποφοίτους των παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών που δε θα περάσουν ποτέ την πόρτα του σχολείου για να γίνουν αυτό που ονειρεύτηκαν.
• Για την «αξιολόγηση» και το νέο πειθαρχικό δίκαιο που θα απολύσει όποιον εκπαιδευτικό «δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις!».
• Για να μπορούμε όλοι να έχουμε μια αξιοπρεπρεπή ζωή με μια αξιοπρεπή δουλειά και έναν αξιοπρεπή μισθό.
• Για να απολαμβάνουμε όλοι πραγματικά Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία και Υγεία.
• Για να μπούμε το Σεπτέμβρη στην τάξη με ψηλά το κεφάλι και να μπορούμε να κοιτάξουμε τους μαθητές μας στα μάτια..

Για όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα καλούμε το Δ.Σ. της ΔΟΕ να προχωρήσει τώρα σε κοινό απεργιακό βηματισμό με την ΟΛΜΕ με την άμεση σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων.

Να σπάσουμε την επιστράτευση με συστράτευση, αλληλεγγύη και δυναμισμό!
Όλοι στις συνελεύσεις μας! Όλοι στο δρόμο του αγώνα!Δε θα μας σταματήσουν!

                                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                                                  Β.ΛΑΘΗΡΑ