" Πολιτεία που δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο."
Αδαμάντιος Κοραής

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Ημερ/νία: 9/9/2012

                                                                                  Α.Π.: 30


                                                                                  Προς: Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων
ΘΕΜΑ: Κενά στις σχολικές μονάδες Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου


Ένα μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, τα σχολεία λειτουργούν ακόμα με ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση που είχε ο Σύλλογος από τα σχολεία των περιοχών εμβέλειάς του, υπάρχουν τα παρακάτω κενά:

ΑΝΔΡΟΣ

Δ.Σ. Γαυρίου:  Μουσική, Η/Υ
Δ.Σ. Μεσσαριάς:  Δάσκαλος/α, Μουσική, Η/Υ
Δ.Σ. Μπατσί : Η/Υ
Δ.Σ. Κορθίου: Αγγλικά, Γυμναστική, Η/Υ  ( στο σχολείο έχουν διατεθεί από άλλα σχολεία εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Αγγλικής και Γυμναστικής, που μοιράζονται με τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα έτσι ώστε να γίνονται συνδιδασκαλίες τμημάτων και καθηγητών καθώς και δίωρες διδασκαλίες ξένης γλώσσας στις μικρές τάξεις. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται και θεωρούμε ότι είναι άκρως αντιπαιδαγωγικό)
Δ.Σ. Χώρας: Η/Υ, Ειδική Αγωγή ( το σχολείο έχει 17 μαθητές με διάγνωση και χρήζει άμεσης τοποθέτησης εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής.)
Δ.Σ. Οπίσω Μέρους: Παρά το γεγονός ότι το σχολείο είναι μονοθέσιο, με βάση τον αριθμό των μαθητών την φετινή χρονιά (18) προβλέπεται η τοποθέτηση και δεύτερου δασκάλου/ας. 

ΚΕΑ

Δ.Σ. Ιουλίδας: Αγγλικά (ολοήμερο), Γυμναστική, Η/Υ
Δ.Σ. Κορησσίας: Γυμναστική, Η/Υ, Αγγλικά (ολοήμερο), Εικαστικά, Ειδικής Αγωγής

Γενικά στο νησί το ολοήμερο σχολείο λειτουργεί χωρίς καμία ειδικότητα. Θεωρούμε ότι έτσι το ολοήμερο χάνει τον χαρακτήρα του και μαραζώνει ως θεσμός.

ΚΥΘΝΟΣ

Δ.Σ. Κύθνου: Αγγλικά, Γυμναστική, Η/Υ, Παράλληλη Στήριξη

ΣΕΡΙΦΟΣ

Δ.Σ. Σερίφου: Δάσκαλος/α ολοήμερου, Γυμναστική, Αγγλικά, Μουσική


Θεωρούμε ότι τα κενά αυτά πρέπει να καλυφθούν άμεσα, διότι με αυτές τις ελλείψεις υποβαθμίζεται το έργο του σχολείου και ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του. Κυρίως θίγονται οι ξένες γλώσσες, το ολοήμερο σχολείο, οι νέες τεχνολογίες, η ειδική αγωγή, τομείς ιδιαίτερα σημαντικοί για ένα σύγχρονο σχολείο. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να παρέχεται με ευκαιριακές λύσεις, επικαλύψεις και κατακερματισμένα προγράμματα. Παρακαλούμε την Διεύθυνση να προβεί σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις για την άμεση στελέχωση των σχολείων.


                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                                             Χ.ΤΕΛΙΟΥ