" Πολιτεία που δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο."
Αδαμάντιος Κοραής

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

«Δράσεις ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση»

Άνδρος, 21/01/2014
Α.Π. 110
ΠΡΟΣ: Μέλη Συλλόγου
ΔΟΕ
ΜΜΕ
Θέμα: «Δράσεις ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση»

Το επόμενο διάστημα με βάση την εγκύκλιο 1900089/Γ1/10/13 που στάλθηκε στις 10/12 με τίτλο "Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013/14-Διαδικασίες" το Υπουργείο Παιδείας θα επιχειρήσει να προχωρήσει τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με τον ορισμό Ομάδων Εργασίας από τους συλλόγους διδασκόντων.

Η αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση, είναι η αιχμή του δόρατος της κυβερνητικής επίθεσης, απέναντι στη Δημόσια Εκπαίδευση στην παρούσα φάση.
  •      Αποτελεί το εργαλείο για την προώθηση αλλαγών–τομών που αλλάζουν ριζικά το τοπίο στο σχολείο, που θα οδηγήσει σε έναν  άνευ προηγουμένου  διωγμό στην εκπαίδευση, στην  κινητικότητα, στις διαθεσιμότητες και στις μαζικές απολύσεις.
  •    Διαμορφώνει τις συνθήκες για το φθηνό σχολείο της αγοράς, τον κατακερματισμό, την κατηγοριοποίηση και την ταξική διαφοροποίηση των σχολείων.
  •        Λειτουργεί ως μέσο για τη χειραγώγηση, τον ιδεολογικό και πολιτικό έλεγχο του σχολείου και των εκπαιδευτικών από το κράτος σε συντηρητική και αυταρχική κατεύθυνση και τη μετατροπή του σχολείου, από κυψέλη συλλογικότητας και ελευθερίας, σε μια ζούγκλα ανταγωνισμού.


Με το νέο αξιολογικό πλαίσιο αθωώνεται η καταστροφική πολιτική του μνημονίου στην εκπαίδευση και ενοχοποιείται ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο, για όλα τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεινά.

Η μάχη του κόσμου της εκπαίδευσης για την ακύρωση της αυτοξιολόγησης – αξιολόγησης έχει ήδη ξεκινήσει:

Συνεχίζεται η συγκέντρωση υπογραφών με βάση τα κείμενα της ΔΟΕ και των Συλλόγων Π.Ε., ενώ μαζικές είναι οι ακυρώσεις των σεμιναρίων επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης μετά από έντονες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα καθώς  και η άρνηση σε αρκετές περιπτώσεις των διευθυντών να συμμετέχουν σε τέτοια σεμινάρια.

Με βάση τις αποφάσεις Γ.Σ. και Δ.Σ. του Συλλόγου και της ΔΟΕ και ακολουθώντας πρωτοβουλίες κονής δράσης, όπως αυτή των 14 συλλόγων Π.Ε. Αττικής, το επόμενο χρονικό διάστημα:

- Συνεχίζουμε να συγκεντρώνουμε υπογραφές ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση με βάση το κείμενο της ΔΟΕ (το επισυνάπτουμε ξανά).

- Είμαστε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, αποτρέποντας τη διεξαγωγή κάθε σεμιναρίου για την αξιολόγηση που τυχόν επιχειρηθεί να γίνει, αξιοποιώντας με μαζική συμμετοχή γι’ αυτό το σκοπό τις στάσεις εργασίας που έχει κηρύξει η ΔΟΕ.

- Καλούμε τους/τις σχολικούς συμβούλους, έστω και την ύστατη στιγμή, να μη συμπράξουν στην προετοιμασία και διεξαγωγή των σεμιναρίων και στην υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης.

- Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να συνεδριάσουν άμεσα, να δηλώσουν αρνητική θέση για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και να μην προχωρήσουν στις ενέργειες που αναφέρει η τελευταία εγκύκλιος του υπουργείου, δηλαδή τη διαδικασία αποτίμησης των 15 δεικτών ποιότητας, να μη συμμετέχει ΚΑΝΕΙΣ εκπαιδευτικός στις Ομάδες Εργασίας, στη διαμόρφωση σχεδίων δράσης και την υποβολή οποιασδήποτε έκθεσης αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Επισημαίνουμε ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν είναι υποχρεωμένος να θέσει υποψηφιότητα στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου ή του Νηπιαγωγείου για συμμετοχή στις «ομάδες εργασίας». Καλύπτουμε συνδικαλιστικά με στάσεις εργασίας τη μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης  (σεμινάρια, ομάδες εργασίας, σχέδια δράσης, ολομέλειες συλλόγων διδασκόντων κλπ).

Ως σχέδιο ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ του Συλλόγου Διδασκόντων προτείνουμε το κείμενο:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ........... Δημοτικού Σχολείου ........................ δηλώνει ότι είναι αντίθετος με τη λεγόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. Η αξιολόγηση δεν υπηρετεί την προώθηση των σύγχρονων μορφωτικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών αναγκών των μαθητών, δε στοχεύει στην καλυτέρευση του εκπαιδευτικού για να ανταποκριθεί σε αυτές. Το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, οδηγεί στην υποβάθμιση της μόρφωσης των παιδιών, υποτάσσει στους δείκτες της αξιολόγησης, στη συρρίκνωση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου, επιδιώκει και θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών και τη χειροτέρευση των εργασιακών και μισθολογικών συνθηκών. Δεν θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά. Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση την απόφαση του σωματείου μας και του κλάδου μας, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και δε συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας.


- Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε Έκτακτη Γ.Σ. την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις 18:30 στο Δημοτικό Σχολείο Κορθίου.

ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ-ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΛΟΙ –ΟΛΕΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΕ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕ ΤΙΣ «ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»