" Πολιτεία που δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο."
Αδαμάντιος Κοραής

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 2/10, στο Δ.Σ Χώρας Άνδρου, στις 18.30


Το Δ.Σ. του Συλλόγου, παίρνοντας υπόψη τις γενικότερες εξελίξεις σχετικά με την αξιολόγηση, τις ελλείψεις στα σχολεία, το νέο μισθολόγιο, το ασφαλιστικό, το νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο και την ανάγκη μαχητικής απάντησης των εργαζομένων, καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για έκτακτες Γ.Σ. και ολομέλεια προέδρων:


· Καλεί σε έκτακτη Γ.Σ. την Πέμπτη 2/10, στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Άνδρου, στις 18.30. Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες από τα νησιά της Κέας, της Κύθνου και της Σερίφου θα συμμετέχουν στη Γ.Σ. με διαδικτυακή σύνδεση. Επισημαίνουμε την ανάγκη για μαζική παρουσία ώστε να μπορούμε να πάρουμε συλλογικές αποφάσεις και το σωματείο μας να συμμετέχει με απόφαση στην ολομέλεια προέδρων.  

· Καλεί όλους τους συναδέλφους σε καθολική συμμετοχή στην απεργία – αποχή που κήρυξε το ΔΣ της ΔΟΕ, με την οποία καλούνται και καλύπτονται οι εκπαιδευτικοί να απέχουν από κάθε διαδικασία αξιολόγησης, αξιολόγησης διευθυντών, αυτοαξιολόγησης, σχεδίων δράσης κλπ.


ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                                          ΛΑΘΗΡΑ ΒΑΣΩ


Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Εξώδικη δήλωση ΔΟΕ για απεργία – αποχή από τις διαδικασίες για την αξιολόγηση

ΔΟΕ

Αρ. Πρωτ. 1047 Αθήνα 25/9/2014

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος, αριθμός 15 Α, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

  1. Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
  2. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που εδρεύει στην ΑθήναΤο Διοικητικό  Συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. , σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 23-9-2014ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ:

1. Το γεγονός ότι τα νομοθετήματα των τελευταίων τριών χρόνων (ν.3848/2010, 4024/2011 και προσφάτως π.δ.152/2013) αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, συνδέοντας τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη με την αξιολόγηση μέσω αυθαίρετων ποσοστώσεων, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, οδηγούν σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και τελικώς οδηγούν σε απολύσεις, όπως απέδειξε το πρόσφατο παρελθόν των εκπαιδευτικών, που υπηρετούσαν στην τεχνική εκπαίδευση.

2. Το γεγονός, ότι το Υπουργείο παρά την πλήρη, ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έκθεση των απόψεων της Δ.Ο.Ε. αναφορικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, δεν έχει μέχρι σήμερα, αναλάβει καμία πρωτοβουλία, προκειμένου να εισάγει ένα πλαίσιο ανατροφοδοτικής, γνήσιας παιδαγωγικής διαδικασίας ουσιαστικής αποτίμησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου, όσο και συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία θα έχει ως στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και τον σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του δημοσίου σχολείου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:

Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου        (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).

Η απεργία θα εκκινήσει την 25η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα κοινοποίησης της εξωδίκου δηλώσεως της Δ.Ο.Ε. στα αρμόδια Υπουργεία, δια της οποίας γνωστοποιείται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι την 1-11-2014.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.

Για το ΔΣ της ΔΟΕ

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεχίζουμε τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση μαζί με όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με τρομερές ελλείψεις τόσο σε εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στα κονδύλια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Την ίδια στιγμή που ο Υπουργός Παιδείας περιφέρεται στα κανάλια δηλώνοντας ικανοποιημένος με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, πολλοί μαθητές πήγαν στον αγιασμό χωρίς να βρουν τον εκπαιδευτικό της τάξης τους. Και τώρα οι ίδιοι που έχουν οδηγήσει τα σχολεία σ’ αυτήν την κατάσταση, έρχονται να επιβάλλουν την αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.

Τις επόμενες μέρες πολλοί σύλλογοι διδασκόντων θα κληθούν να συνεδριάσουν, έστω και με ελλιπές προσωπικό, για να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης. Την περσινή χρονιά πάρα πολλά σχολεία και χιλιάδες εκπαιδευτικοί κατάφεραν να μπλοκάρουν στην πράξη τη διαδικασία τόσο των σεμιναρίων όσο και της ίδιας της αξιολόγησης μέσα από την εξ’ ολοκλήρου άρνηση συγκρότησης ομάδων ή την υιοθέτηση κοινού κειμένου από τη ΔΟΕ. Τη φετινή χρονιά η μάχη της αυτό-αξιολόγησης/αξιολόγησης έχει διευρυνθεί σε όλο το δημόσιο τομέα και ήδη η ΑΔΕΔΥ έχει πάρει απόφαση για ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ από κάθε τέτοια διαδικασία. Η απόφαση αυτή καλύπτει νομικά και συνδικαλιστικά όλους τους εκπαιδευτικούς και αφορά την αυτό-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, καθώς και την ατομική αξιολόγηση διευθυντών κι εκπαιδευτικών.

        Ως εκ τούτου, ο Σύλλογός μας σε πλήρη συμφωνία με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και τις περσινές αποφάσεις των Γενικών μας Συνελεύσεων, καλεί όλα τα μέλη του να αρνηθούν οποιαδήποτε συμμετοχή στις διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης/αξιολόγησης, κάνοντας χρήση της προκηρυγμένης διαρκούς απεργίας-αποχής. Καλούμε επίσης τους διευθυντές να μην προχωρήσουν στη συγκρότηση ομάδων εργασίας καθώς και να αρνηθούν να συμμετέχουν στη δική τους ατομική αξιολόγηση.

     Προκειμένου αυτός ο αγώνας να δοθεί ενιαία κι οργανωμένα, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση στα τέλη Σεπτέμβρη, με την ελπίδα να έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία όλοι οι εκπαιδευτικοί.  Στη συνέλευση θα συμμετέχουν όλα τα νησιά του Συλλόγου (Άνδρος,Κέα, Κύθνος, Σέριφος) με διαδικτυακή σύνδεση. Η συμμετοχή όλων μας είναι παραπάνω από απαραίτητη ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου θίγονται άμεσα τα συνδικαλιστικά δικαιώματά μας.  Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την ακριβή ημερομηνία και ώρα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.                                                          ΛΑΘΗΡΑ Β.

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα ολοήμερα σχολεία

Με βάση την υπουργική απόφαση (αρ. πρωτ. 137359/Γ1) το Υπουργείο Παιδείας επαναφέρει την περσινή εγκύκλιό του για την λειτουργία του ολοήμερου σχολείου που προβλέπει: α. να στελεχώνεται κατά προτεραιότητα η πρωινή ζώνη και στη συνέχεια το ολοήμερο σχολείο, β. να τοποθετείται ένας δάσκαλος στα κλασικά ολοήμερα, ακόμα και αν έχουν πολλούς μαθητές, συγκεκριμένα μάλιστα προτρέπει σε μια τέτοια περίπτωση να λειτουργεί ολοήμερο τμήμα μόνο για τους μαθητές των μικρότερων τάξεων και γ. κανένας δάσκαλος υπεύθυνος στα ολοήμερα ΕΑΕΠ, τα οποία θα λειτουργούν με περισσεύματα ωρών (αν υπάρχουν) των δασκάλων και ωράριο των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (αν είναι διαθέσιμο) . Μάλιστα στις Κυκλάδες, λόγω του μεγάλου αριθμού των κενών και ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, το κλασικό ολοήμερο πρόγραμμα επιδιώκεται να στελεχωθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες αποκλειστικά και μόνο με μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και πιο συγκεκριμένα με αναπληρωτές δασκάλους και νηπιαγωγούς, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας :

α. Θεωρεί το ολοήμερο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου ως πιλοτική δομή που δεν χρειάζεται δασκάλους από τον κρατικό προϋπολογισμό και άρα θα αποσύρονται απ΄ αυτό οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Επομένως η σταθερή απασχόληση εξοβελίζεται και το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου θα παρέχεται στους μαθητές μας μόνο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποιο διαθέσιμο ευρωπαϊκό κονδύλι για την χρηματοδότησή του. Μετατρέποντας σταδιακά όλο το δημόσιο σχολείο σε μια “πιλοτική δομή”, η σταθερή απασχόληση θα γίνει ανάμνηση του παρελθόντος, ενώ η συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας για την παροχή δημόσιας και δωρεάν παιδείας θα περιορίζεται αυστηρά στις προδιαγραφές των διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εφόσον αυτά θα είναι διαθέσιμα.

β. Στην ουσία προχωράνε στην προσωρινή αναστολή των ολοήμερων και στην υποχρεωτική μείωση των ωρών λειτουργίας τους ανάλογα με το ρυθμό των προσλήψεων ειδικοτήτων από το ΕΣΠΑ. Είναι προφανές ότι τα περισσότερα κλασικά ολοήμερα σχολεία στις Κυκλάδες δε θα λειτουργήσουν καθόλου μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη – αρχές Οκτώβρη. Δημιουργείται συνεπώς ένα τεράστιο πρόβλημα για χιλιάδες εργαζόμενες οικογένειες και τον οικογενειακό τους προγραμματισμό.

γ. Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί με τις μεθοδεύσεις αυτές δε θα μπορούν να δουν διορισμούς ούτε με το σταγονόμετρο μια και οι θέσεις θα καλύπτονται διαρκώς με ΕΣΠΑ. Τα κροκοδείλια δάκρυα της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας αποδεικνύονται απλώς επικοινωνιακού χαρακτήρα, η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας συνεχίζει την ίδια ακριβώς πολιτική των μηδενικών διορισμών και της ελαστικοποίησης της εργασίας.

δ. Δημιουργούν πλήθος πλασματικών υπεραριθμιών σε διάφορες σχολικές μονάδες και ανοίγουν τους ασκούς του Αιόλου για υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΠΕ που έχουν τεράστια κενά αλλά και εντός ΠΥΣΠΕ!

ε. Όποιος/α γνωρίζει στοιχειωδώς την εκπαίδευση, ξέρει ότι είναι απολύτως αδύνατο να λειτουργήσουν τα ολοήμερα μόνο με ειδικότητες, χωρίς υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Αμφισβητείται, επομένως, ο εκπαιδευτικός – αντισταθμιστικός ρόλος του ολοήμερου σχολείου και υποβαθμίζεται η παιδαγωγική του λειτουργία.

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι μαθητευόμενοι μάγοι πάνω στις πλάτες του δημόσιου σχολείου και των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας. Την προηγούμενη εβδομάδα για να καλύψουν τα κενά και να εξοικονομήσουν εκπαιδευτικό προσωπικό σκέφτονταν να κατεβάσουν τις ώρες μελέτης από τη μεσημεριανή στην πρωινή ζώνη για να προετοιμάζονται καλύτερα υποτίθεται οι μαθητές μας, αυτή την εβδομάδα αποφασίζουν ότι δεν χρειάζεται καθόλου υπεύθυνος εκπαιδευτικός για το ολοήμερο παρά μόνο εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων – αν αυτοί υπάρχουν- και ότι το ολοήμερο δεν αφορά τους μαθητές όλων των τάξεων. Οι παραπάνω “πειραματισμοί” της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας αποκαλύπτουν με τον πιο σαφή τρόπο την πολιτική της διάλυσης του δημόσιου σχολείου και της καρατόμησης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.

Απαιτούμε την απόσυρση της συγκεκριμένης εγκυκλίου. Θα προχωρήσουμε άμεσα σε ενημέρωση των Δ.Σ των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και οργανώνουμε μέσα από Γ.Σ την πάλη μας και τον αγωνιστικό μας βηματισμό.

Διεκδικούμε:


Ενιαίο 12χρονο δημόσιο-δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά με δίχρονη προσχολική αγωγή


Κάλυψη όλων των κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΩΡΑ όλων των ειδικοτήτων για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης που ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες


Να λειτουργήσουν με την έναρξη της χρονιάς τα ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία με πλήρες ωράριο-εκπαιδευτικούς, με ένα δάσκαλο για τα ΕΑΕΠ και ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών για τα κλασικά ολοήμερα. Άμεση τοποθέτηση όλων των ειδικοτήτων ώστε να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία


Να λειτουργήσουν με το μόνιμο προσωπικό τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης


Καμία σύμπτυξη τμήματος, καμιά μετακίνηση εντός ΠΥΣΠΕ λόγω πιθανών πλασματικών υπεραριθμιών
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΄Ανδρου,Κέας,Κύθνου και Σερίφου.

Απόφαση της ΑΔΕΔΥ για ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ από κάθε έργο της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης

ΑΔΕΔΥ: Απόφαση Γενικού Συμβουλίου 21.8.2014

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση κατάστασης – εξελίξεων και Αγωνιστικό Πρόγραμμα Δράσης
Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνήλθε -βάσει των οριζόμενων στο καταστατικό της- την Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «NOVUS» και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με 71 παρόντα από τα 85 μέλη του, προχώρησε στις εργασίες του, βάσει της ημερησίας διάταξης.
Αναφορικά με το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα το θέμα: «Εκτίμηση κατάστασης – εξελίξεων και Αγωνιστικό Πρόγραμμα Δράσης»,...
Το Γ.Σ. μετά από εκτενή και ενδελεχή διάλογο, στον οποίο παρενέβησαν και τοποθετήθηκαν είκοσι πέντε (25) μέλη του, προχώρησε στις ψηφοφορίες επί των προτάσεων των παρατάξεων, χωρίς καμία να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία.
Επανερχόμενο στην εισήγηση της Ε.Ε., ως βάση σύνθεσης απόψεων για απόφαση και αφού εκτίμησε:

1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που έχει ασκηθεί από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς, εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για:
Α. Ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών και
Β. Περιορισμό, περικοπή και κατάργηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχών.
Γ. Απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο
Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. 4250/14 εισάγει στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση μέσω του τρίπτυχου «Αξιολόγηση» – Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα, έναν αντιδραστικό μηχανισμό παραγωγής αντικοινωνικών ανατροπών, με ειδικότερους στόχους:
Α. Την καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας (απολύσεις)
Β. Την κατάργηση Δομών και Υπηρεσιών, κυρίως κοινωνικών (Υπηρεσιών Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιας Εκπαίδευσης, Υπηρεσιών των ΟΤΑ)
Γ. Τη γενίκευση και εγκατάσταση ενός κλίματος βίας, απειλών και ανασφάλειας στους χώρους εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι «απειλούνται» και «εκβιάζονται» ότι σε περίπτωση που δεν δεχτούν την εφαρμογή ενός νόμου, η αντισυνταγματικότητα -σημειωτέον- του οποίου θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 στο ΣτΕ (έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), θα στερηθούν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδικασίες προαγωγών ή μετατάξεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής προωθείται ο «επανέλεγχος» χιλιάδων συμβάσεων εργασίας (άνω των 40.000), με αλλαγή των κριτηρίων μετατροπής τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, γεγονός που αντίκειται και σε σχετική Κοινοτική Οδηγία, η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Π.Δ. 164/2004. Το γεγονός, μάλιστα, ότι η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στην κοινή γνώμη με τρόπο υποκριτικό ως «έλεγχος πλαστότητας δικαιολογητικών διορισμού στο Δημόσιο» αποτελεί ωμή πρόκληση, αποκαλύπτοντας τις κυβερνητικές σκοπιμότητες που υποκρύπτονται.

2.Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά τη δημοκρατική αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, με κοινωνικό περιεχόμενο, βασικό κριτήριο τις ανάγκες της Κοινωνίας και τρόπο που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια της Δημόσιας Διοίκησης και να τη θωρακίζει απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.

Με βάση τα παραπάνω το Γ.Σ. με ψήφους 45 Υπέρ και 20 παρόντες αποδέχθηκε την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και με απόλυτη πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1) Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:

i) από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο,
σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ

ii) Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10).

iii) Από όλες τις διαδικασίες επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14.

Η απεργία θα εκκινήσει την 30η Αυγούστου 2014 έπειτα, δηλαδή, από την πάροδο τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση εξωδίκου δηλώσεως της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και λοιπές υπηρεσίες, δια της οποίας γνωστοποιούνται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014.
Για το λόγο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή εξουσιοδοτείται διά της παρούσας, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και να ρυθμίσει κάθε διαδικαστικό ή μη θέμα, που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της.

2) Τη διεύρυνση του διεκδικητικού πλαισίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενάντια στις σχεδιαζόμενες νέες αναδιαρθρώσεις του μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων που οδηγούν σε νέες μειώσεις μισθών και στις νέες περικοπές κοινωνικο-ασφαλιστικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικών παροχών. Στο πλαίσιο αυτό το Γ.Σ. αποφασίζει τη διεκδίκηση:
i. Αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και την επαναφορά τους σε αξιοπρεπή επίπεδα, βάσει του σημερινού κόστους διαβίωσης.
ii. Της επαναπρόσληψης όλων των απολυμένων και την κατάργηση του μηχανισμού διαθεσιμοτήτων και του μηχανισμού κατάργησης δομών, υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Δημοσίου.
iii. Της άμεσης πρόσληψης του αναγκαίου για την ομαλή λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, προσωπικού, κυρίως σε εκείνες που λειτουργούν σήμερα στα όρια της επικινδυνότητας ακόμα και για τη δημόσια υγεία (πχ Νοσοκομεία), καθώς και σε υπηρεσίες σε ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς όπως η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση και οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.
iv. Της άμεσης κατάργησης του περιορισμού προσλήψεων με συγκεκριμένη αναλογία αποχωρούντων – προσληφθέντων. Είναι επείγον για κάθε αποχώρηση να έχουμε μία πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν καλυφθεί τα κενά που ήδη υπάρχουν.
v. Της οικονομικής στήριξης και χρηματοδότησης των Ασφαλιστικών Ταμείων και άμεσης αποκατάστασης της τεράστιας ζημιάς που προκλήθηκε εξαιτίας του «κουρέματος των Ομολόγων» (PSI).
vi. Της άμεσης ανατροπής της πολιτικής υπερφορολόγησης, και του άδικου φορολογικού συστήματος, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και άλλων ρυθμίσεων που με προκλητικό τρόπο επεκτείνουν την αφαίμαξη των εισοδημάτων των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων, αφήνοντας συστηματικά το απυρόβλητο τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τις μεγαλοεπιχειρήσεις, τα εφοπλιστικά συμφέροντα, το κεφάλαιο που μόνιμα φοροδιαφεύγει και φοροαποφεύγει.
vii. Της υπεράσπισης των Δημοσίων – Κοινωνικών Αγαθών, της Δημόσιας Περιουσίας, των πραγματικών κοινωνικών και δημοσίων συμφερόντων που η πολιτική των εκποιήσεων, των παραχωρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων υπονομεύει και βλάπτει.

3) Τη διεύρυνση και κλιμάκωση των αγωνιστικών μορφών των κινητοποιήσεων, πέραν της Απεργίας – «Αποχής» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και του «επανελέγχου» μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου, με:
i. Συλλαλητήριο στις 6 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 6 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη σε συντονισμό με τον ιδιωτικό τομέα και τους άλλους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς Φορείς και Οργανώσεις.
ii. Πραγματοποίηση απεργιακών – αγωνιστικών μορφών, όπως 24ωρων Απεργιών, Στάσεων Εργασίας, Συλλαλητηρίων και κάθε άλλης συλλογικής μορφής κινητοποίησης που θα θεωρηθεί πρόσφορη για τη διεκδίκηση του συνόλου των αιτημάτων του διευρυμένου διεκδικητικού πλαισίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ο προσδιορισμός των ημερομηνιών των απεργιακών – απεργιακών μορφών θα γίνει σε συντονισμό με τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς. Σταθμοί σε αυτή την πορεία αποτελούν η 23η Σεπτέμβρη ημέρα εκδίκασης της επαναπρόσληψης των καθαριστριών του Υπ. Οικονομικών και η 10η Οκτωβρίου 2014 ημέρα εκδίκασης της προσφυγής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο ΣτΕ.
Για το λόγο αυτό το Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική της Επιτροπή να εκτελέσει την παραπάνω απόφαση
με τον καθορισμό του χρόνου, της διάρκειας και του πρόσφορου τρόπου για αυτές τις κινητοποιήσεις ανάλογα με τις εξελίξεις. Εξουσιοδοτεί επίσης την Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να προβεί στη ρύθμιση όλων των αναγκαίων λεπτομερειών για την εκτέλεση της απόφασης αυτής.


Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Έναρξη σχολικής χρονιάς

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Θ.Καϊρη, με ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων του νομού Κυκλάδων, καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και την κυβέρνηση αναφορικά με την πολιτική που ακολουθεί στο θέμα της κάλυψης των τεράστιων κενών και ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό που παρατηρείται στα Δημόσια Σχολεία της χώρας και των Κυκλάδων τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το σχολικό έτος 2014 – 2015.

Τη Δευτέρα 1/9 ξεκίνησε και τυπικά η νέα σχολική χρονιά και είναι άγνωστο ακόμη πως θα καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις και τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς για ακόμη μια χρονιά η κυβέρνηση, υλοποιώντας την πολιτική της διάλυσης του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας εκπαίδευσης, δεν πραγματοποίησε κανένα μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικού, αφήνοντας ακάλυπτες χιλιάδες οργανικές θέσεις σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία 4 χρόνια αποχώρησαν συνολικά, λόγω συνταξιοδότησης, 9.000 εκπαιδευτικοί και στη θέση τους έχουν διοριστεί μόνο 278, αναλογία 1/ 32. Κατά συνέπεια στο χώρο της εκπαίδευσης δεν τηρείται ούτε η αρχική μνημονιακή δέσμευση για μια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, ούτε η μεταγενέστερη του μεσοπρόθεσμου για μια πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις.

Αυτή τη δραματική κατάσταση προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά η λαλίστατη νέα ηγεσία του υπουργείου υποσχόμενη διορισμούς εκπαιδευτικών μέσα στα πλαίσια πάντα των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας που έχουν οδηγήσει σε διάλυση τη δημόσια εκπαίδευση, ξεχνώντας παράλληλα πως αυτή η κυβέρνηση είναι που οδήγησε σε διαθεσιμότητα 2.000 εκπαιδευτικούς των τεχνικών ειδικοτήτων το περασμένο καλοκαίρι. Δεν αναφέρει επίσης το υπουργείο ότι έχουν δεσμευτεί ως κυβέρνηση για σταθερή μείωση της μισθολογικής δαπάνης στο δημόσιο και για εξωφρενικά πλεονάσματα για την αποπληρωμή του τοκογλυφικού χρέους τα δύο επόμενα χρόνια, δεσμεύσεις που οδηγούν σε νέες μειώσεις μισθών, κοινωνικών δαπανών αλλά και του συνολικού αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο. Τα κροκοδείλια δάκρυα για το δημόσιο σχολείο είναι το προπέτασμα καπνού για την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής της συγκυβέρνησης. 

Στην πράξη, η πολιτική με την οποία επιδιώκουν να καλύψουν τα κενά είναι οι συγχωνεύσεις -καταργήσεις σχολικών μονάδων, οι συμπτύξεις τμημάτων, ο αποκλεισμός των προνηπίων από την προσχολική εκπαίδευση, η διάλυση του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, η μετατροπή του ολοήμερου σχολείου σε πιλοτική δομή που θα χρηματοδοτείται μόνο διαμέσου του ΕΣΠΑ και η αύξηση της αναλογίας των μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Θυμίζουμε ότι από τους 19.000 συμβασιούχους εκπαιδευτικούς που ανακοινώθηκαν ότι θα προσληφθούν για τη φετινή χρονιά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η συντριπτική τους πλειοψηφία (14.500) προέρχονται από το ΕΣΠΑ και αφορούν μόνο συγκεκριμένες θέσεις εργασίας – στην πρωτοβάθμια τις θέσεις υπευθύνου στο ολοήμερο σχολείο και την ειδική εκπαίδευση- με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων και να ελαστικοποιείται το ωράριο των εκπαιδευτικών, διαλύοντας στην πράξη το ολοήμερο σχολείο.

Επομένως όχι μόνο δεν προχωρούν σε προσλήψεις , αλλά έχουν μειώσει δραματικά και τον αριθμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και μπορούν να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες των σχολείων. Διατηρούν, παράλληλα, ομήρους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που πάνω από 10 χρόνια περιπλανώνται σε κάθε μέρος της Ελλάδας χωρίς προοπτική μόνιμου διορισμού και με μισθούς εξαθλίωσης. Αυτούς τους εκπαιδευτικούς προσπαθεί η συγκυβέρνηση να ενοχοποιήσει για την άθλια κατάσταση του δημόσιου σχολείου, διαμέσου της αξιολόγησης, προχωρώντας όχι σε διορισμούς, αλλά σε απολύσεις εκπαιδευτικών. Η ίδια η ζωή, όμως, υποδεικνύει ότι τα σχολεία έχουν ανάγκη από δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές και όχι αξιολογητές και σύγχρονους επιθεωρητές. 

Για τις Κυκλάδες με την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών του μόνιμου προσωπικού (μεταθέσεις – αποσπάσεις ) λείπουν 190 δάσκαλοι και 99 νηπιαγωγοί και αντίστοιχα μεγάλος αριθμός κενών καταγράφεται και στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Η εικόνα είναι πολύ χειρότερη από την περσινή στο ίδιο χρονικό διάστημα (πριν την τοποθέτηση των αναπληρωτών), καθώς αυξήθηκε φέτος ο αριθμός των εκπαιδευτικών που μετακινήθηκε από το νομό. Είναι άγνωστο ακόμη πότε θα τοποθετηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Επιπρόσθετα, στο βαθμό που ο αριθμός που θα τοποθετηθεί στην περιοχή των Κυκλάδων δε μπορέσει να καλύψει όλες τις ανάγκες, θα πρέπει να αναμένουμε το δεύτερο κύμα των αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ, κάπου στα τέλη Σεπτέμβρη, στην καλύτερη περίπτωση και μόνο για τις θέσεις του ολοήμερου σχολείου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι το ολοήμερο σχολείο δε θα μπορέσει να λειτουργήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς, αρκετές ειδικότητες θα λείπουν, θα χαθούν πολλές ώρες μαθημάτων, αναγκαστικά θα συμπτυχθούν τμήματα, αυξάνοντας τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα, ενώ είναι σίγουρο ότι οι δομές της ειδικής αγωγής θα πρέπει να περιμένουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Οκτώβρη. Ήδη το υπουργείο συζητάει αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και μείωση των ωρών διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων (!!) προκειμένου να εξοικονομήσει εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται στο ολοήμερο σχολείο.

Το Δ.Σ του συλλόγου μας καλεί τους εργαζόμενους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε αγωνιστική εγρήγορση για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της συγκυβέρνησης. Η διάλυση του δημόσιου σχολείου απαιτεί, όχι φιλανθρωπία και δηλώσεις καλής θέλησης, αλλά αγωνιστικό πανεργατικό μέτωπο και διακλαδικό συντονισμό των σωματείων και των συλλόγων για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων της εργαζόμενης πλειοψηφίας.

Διεκδικούμε :

Την άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών στην εκπαίδευση με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και σύσταση οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα (οργανικές θέσεις ειδικοτήτων στα Δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ) χωρίς δεύτερες αναθέσεις στη διδασκαλία μαθημάτων,


Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή,


Κάλυψη όλων των θέσεων εκπαιδευτικών υποστηρικτικών δομών με μόνιμους διορισμούς (ολοήμερα, τμήματα ένταξης, ειδικά σχολεία, θέσεις παράλληλης στήριξης κλπ.), μείωση του αριθμού των μαθητών στο τμήμα (15 νήπια ανά νηπιαγωγό, 20 μαθητές στο τμήμα στο Δημοτικό ανά δάσκαλο),


Κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού νόμου 3840/2010 – Άνοιγμα των πινάκων προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από 30/6/2010 - Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.


Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΄Ανδρου,Κέας,Κύθνου και Σερίφου.