" Πολιτεία που δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο."
Αδαμάντιος Κοραής

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Μετά από  συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που ακολούθησε την επιστολή των εκπαιδευτικών του Δημ.Σχολείου της Μεσσαριάς σχετικά με την αναμοριοδότηση των σχολείων, σας γνωστοποιούμε τις θέσεις του Συλλόγου πάνω στο θέμα αυτό που αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς.
α. Οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας απαιτούν την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους ,έτσι ώστε να παρέχονται στην επαρχία ίσες δυνατότητες ανάπτυξης όπως και στα αστικά κέντρα. Είναι ευρέως γνωστό, ότι η επιλογή της σχολικής μονάδας από τους εκπαιδευτικούς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μόρια που αυτή προσφέρει. Επίσης τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε εκπαιδευτικός αποτελούν αναγνώριση των υπηρεσιών που προσφέρει, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες. Η αναμοριοδότηση των σχολείων είναι πολλές φορές αναγκαία λόγω των αλλαγών των συνθηκών μέσα από την αναβάθμιση και τον  εκσυγχρονισμό των σχολείων, των μεταφορών κτλ. Αυτό όμως που πρέπει να αναλογιστούμε είναι το αν η αναβάθμιση ενός σχολείου πχ. από 3θέσιο σε 6θέσιο συνεπάγεται αυτόματα και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάζονται οι εκπαιδευτικοί. Η κατάσταση που επικρατεί σε πολλά τέτοια «αναβαθμισμένα» σχολεία με λίγες αίθουσες διδασκαλίας, με τάξεις σε λιώμενα, μικρά προαύλια, ανυπαρξία αιθουσών πολλαπλών χρήσεων κ.α. επιβεβαιώνει δυστυχώς την παραπάνω ανησυχία. Τα σχολεία στα νησιά της Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Σερίφου δυστυχώς εμπίπτουν σε αυτόν τον κανόνα ενώ η διαβίωση των εκπαιδευτικών γίνεται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της προβληματικής συγκοινωνιακής σύνδεσης των νησιών αυτών με το κέντρο του Νομού και την Αθήνα ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.
β . Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτικός είναι πραγματικές και μπορούν να επηρεάσουν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Έτσι κι η αναγνώριση του έργου του με τη μορφή της μοριοδότησης  πρέπει να είναι πραγματική και σταθερή. Με αυτή τη λογική θεωρούμε άδικη κι απαράδεκτη την αναδρομική ισχύ της αναμοριοδότησης  που καταργεί την αξία της επιλογής και της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στη δεδομένη σχολική μονάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Για τους παραπάνω λόγους το Δ.Σ. του Συλλόγου μας γνωμοδοτεί αρνητικά σε οποιαδήποτε υποβάθμιση μοριοδότησης στις σχολικές μονάδες εμβέλειάς του.

                                                                    ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                 Α.ΠΕΡΤΕΣΗ      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου