" Πολιτεία που δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο."
Αδαμάντιος Κοραής

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αποζημίωση  μετακινούμενων εκπαιδευτικών για εισαγωγική επιμόρφωση.


Ο Σύλλογος μας δέχεται συνεχώς ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την τύχη των αποζημιώσεων που δικαιούνται λόγω της μετακίνησης τους για την υποχρεωτική εισαγωγική επιμόρφωση. Όπως μας ενημερώνουν εκκρεμούν αποζημιώσεις από το 2008, ενώ σε ενημέρωση που είχαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ύψος της αποζημίωσης που θα καταβληθεί κάποια στιγμή στο μέλλον θα είναι μικρότερο από αυτό που δικαιούνται με βάση τις αποδείξεις διαμονής και μετακίνησης που είχαν προσκομίσει, λόγω νέου νόμου που ψηφίστηκε το 2010.
Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να επιβαρύνεται ο εργαζόμενος με κόστος για το οποίο δεν είναι υπεύθυνος. Η εισαγωγική επιμόρφωση αποτελεί υποχρέωση του κράτους και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να επιβαρύνει τον εκπαιδευτικό.
Επίσης όπως το κράτος απαιτεί απο τους πολίτες να είναι συνεπείς με τις πληρωμές τους, έτσι κι αυτό πρέπει να τακτοποιήσει τις οφειλές του προς τους εκπαιδευτικούς το συντομότερο δυνατόν.
Πιστεύουμε ότι πρέπει ν’ ανοίξει η συζήτηση στα συνδικαλιστικά όργανα σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να καταβληθούν εγκαίρως και χωρίς καμία μείωση οι αποζημιώσεις που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα  υπάρξει καμία μείωση στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου