" Πολιτεία που δεν έχει βάση την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο."
Αδαμάντιος Κοραής

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Αναζητώντας εκπαιδευτικούς


Επανερχόμαστε δύο μήνες μετά την πρώτη επιστολή μας στο ΥΠΔΒΜΘ, και μόλις τρεις εβδομάδες πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων για να υπενθυμίσουμε ότι τα κενά στα σχολεία της Άνδρου, Κέας και Κύθνου παραμένουν.
Συγκεκριμένα:
-Κανένα ολοήμερο σχολείο δεν έχει καθηγητή Μουσικής.
-Κανένα ολοήμερο σχολείο δεν έχει καθηγητή Πληροφορικής πλην του Δημοτικού Σχολείου Μπατσίου Άνδρου (με διάθεση από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).
-Δεν υπάρχει καθηγητής Αγγλικών στην Κύθνο και στα ολοήμερα σχολεία της Κέας.
-Τα τμήματα ένταξης Χώρας και Όρμου Κορθίου στην Άνδρο, και Ιουλίδας και Κορρησίας στην Κέα δεν λειτουργούν, αφού δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής.
- Εκκρεμεί η πρόσληψη αναπληρωτή στο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου για την αναπλήρωση κενού λόγω αναρρωτικής άδειας του δασκάλου της Ε’ τάξης.    
Παρατηρώντας τα παραπάνω κενά είναι φανερό ότι η πολιτική του Υπουργείου υποβαθμίζει εντελώς τον θεσμό που το ίδιο στήριζε τα προηγούμενα χρόνια. Με βάση την Εγκύκλιο Φ50/162/88353/Γ1 σχετικά με τα Ολοήμερα Σχολεία « το ολοήμερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους..... για να ανταποκριθεί.... στους παραπάνω στόχους έχει γίνει πρόβλεψη για τη στελέχωσή του με υπεύθυνους δασκάλους και με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τα πρόσθετα διδακτικά αντικείμενα...». Δυστυχώς στην παρούσα φάση το ολοήμερο σχολείο δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους στόχους του λόγω της υποστελέχωσής του αφήνοντας εκτεθειμένους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Σε σχετική διαμαρτυρία που κατέθεσε ο Σύλλογος μας στο ΥΠΔΒΜΘ την 27η Σεπτεμβρίου 2010 η απάντηση του Υπουργείου ήταν, ότι όσον αφορά τις ειδικότητες στον νομό Κυκλάδων η προτεραιότητα δόθηκε στα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Η προτεραιότητα όμως του Υπουργείου με βάση την μεταρρύθμιση του «Νέου Σχολείου» ήταν στον μαθητή, όπως σαφώς εκφράστηκε στην διακήρυξη « πρώτα ο μαθητής». Όμως όταν αναφερόμαστε στον μαθητή εννοούμε οποιονδήποτε μαθητή και όχι μόνο σε αυτόν που φοιτά σε ένα από τα 800 Αναμορφωμένα Δημοτικά.
Η ίδια λογική προφανώς επιβάλλει και τον μαρασμό των τμημάτων ένταξης που μαζί με την ουσιαστική κατάργηση του θεσμού της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έρχεται να σημάνει το τέλος των θεσμών υποστήριξης της εκπαίδευσης, που θα εξασφάλιζαν την δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές.
Αναφορικά,τέλος, με το κενό που προέκυψε στο Δημοτικό Σχολείο Γαυρίου, ακόμα αναζητείται αναπληρωτής, ενώ προτείνονται λύσεις, όπως συνδιδασκαλία της Ε’ τάξης από όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην εν λόγω σχολική μονάδα σε ένα γυμνασιακό πρότυπο, προκαλώντας σύγχυση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλεται η πρόσληψη αναπληρωτή δασκάλου όπως ορίζει το αρθρ.17 του Ν1566/85, για να αντιμετωπιστεί αυτή η έκτακτη ανάγκη λειτουργίας του σχολείου, σεβόμενοι την ανάγκη των μαθητών για σταθερότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Γενικά, θεωρούμε ότι σε μια σχολική χρονιά που χαρακτηρίζεται από μειωμένους διορισμούς μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, συμπτύξεις σχολείων και τμημάτων και γενικά πολιτικών μείωσης κόστους τέτοια φαινόμενα ήταν αναμενόμενα. Το ερώτημα όμως είναι, ποιά πολιτική αναγκαιότητα είναι αυτή που επιβάλλει την υποβάθμιση ενός τομέα, τόσο σημαντικού όσο η παιδεία, σε οικονομικό μέγεθος δημοσιονομικής πολιτικής, υπονομεύοντας το μέλλον των επόμενων γενεών και το  συνταγματικό δικαίωμα της παιδείας  για όλους τους πολίτες.            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου